Szkolenie VLOS - ONLINE

Teoria w klasie wirtualnej. Jest to innowacyjny kurs zdalnego nauczania, który pozwala na naukę w czasie i miejscu, które Ci odpowiada i we własnym tempie. Nie musisz tracić czasu na dojazdy, aby uczestniczyć w kursie szkolnym. Nie będziesz musiał siedzieć przez dwa dni szkolenia w klasie. Zamiast tego będziesz się uczyć, korzystając z naszego podręcznika i serii sesji w stylu „webinarium” prowadzonych przez jednego z naszych doświadczonych instruktorów. Te wirtualne sesje szkoleniowe dają możliwość bezpośredniej interakcji z instruktorem i innymi uczniami. Kiedy będziesz gotowy, przystąpisz do egzaminu teoretycznego. Cykl szkolenia teoretycznego można zrobić z domu w odpowiednim czasie i tempie.

Po teorii w klasie wirtualnej, spotkamy się na zajęciach praktycznych, gdzie będziesz doskonalił swoje umiejętności w operowaniu bezzałogowym statkiem powietrznym.

Odbędziesz specjalistyczny kurs, który przygotuje Cię do egzaminu na pilota drona. Świadectwo kwalifikacji UAVO uprawnia Cię do komercyjnego wykorzystania dronów, tym samym wejdziesz w poczet personelu lotniczego. Świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem VLOS, uprawnia do lotów dronem w zasięgu wzroku.

Program Szkolenia

VLOS do 5kg

Koszty dodatkowe: ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej na czas kursu.

Prawo Lotnicze

 • PRZEPISY DOTYCZĄCE UZYSKIWANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI OPERATORA (UAVO), PRZEPISY I PROCEDURY RUCHU LOTNICZEGO, SŁUŻBY I ORGANY RUCHU LOTNICZEGO, KLASYFIKACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ, SKUTKI NARUSZENIA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

 • Przepisy i administracja lotnicza

 • Loty bezzałogowe w polskiej przestrzeni powietrznej

 • Licencjonowanie personelu lotniczego

 • Skutki naruszenia przepisów lotniczych

LOTY VLOS

 • Omówienie załącznika 6 i 6a rozporządzenia w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

 • Służby i organy ruchu lotniczego

 • Struktura przestrzeni powietrznej

 • Uzyskiwanie informacji o strukturach przestrzeni powietrznej oraz ich aktywności

 • Planowanie lotów

CZŁOWIEK JAKO OPERATOR BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

 • Czynnik ludzki w lotnictwie

 • Wpływ chorób, leków, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz innych czynników zewnętrznych na operatora wykonującego loty

BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE

 • Zagrożenia dla innych statków powietrznych, ludzi i mienia podczas używania BSP

 • Bezpieczna odległość

 • Przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu

 • Błędy operatora i zawodność sprzętu lotniczego

 • Zasada działania i obsługa systemów awaryjnych oraz uwzględnienie ich w planowaniu lotów

 • Procedury wykonywane w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych

 • Analiza ryzyka

 • Warunki meteorologiczne w lotach bezzałogowych

OBSŁUGA, BUDOWA I DZIAŁANIE SYSTEMÓW, PODZESPOŁÓW BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO ORAZ ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

 • Ogólne informacje o różnych kategoriach BSP (A, H, AS, MR)

 • Urządzenia i systemy stosowane w BSP

 • Naziemna stacja kontroli lotu

 • Szczegółowe informacje odnośnie kategorii BSP, na którym prowadzone będzie szkolenie

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

 • Przygotowanie operacyjne do lotu

 • Analiza przestrzeni powietrznej i określenie możliwości wykonania lotu

 • Ocena miejsca wykonywania lotów

 • Wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca startu i lądowania

 • Przygotowanie się operatora i obserwatora (jeżeli bierze udział w lotach) do wykonania lotów

 • Korzystanie z dostępnych narzędzi zwiększających poziom bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej

 • Lot VLOS - ćwiczenia z panowania nad urządzeniem w czasie lotu

+48 795 577 888

 • Kursy VLOS i BVLOS

©2020 by SzkoleniaDrony.com