Kurs na Pilota Drona VLOS do 5 kg

Teoria Online

Praktyka przeprowadzona Indywidualnie

cena:

1200 zł

Termin ustalamy indywidualnie

Białystok

Suwałki

Ełk

Augustów

Łomża

Kętrzyn

Giżycko

Prowadzimy kursy na pilotów bezzałogowych statków powietrznych.

 

Kursy są prowadzone w wirtualnych klasach na spotkaniach Online oraz na indywidualnie ustalonych praktykach.

 

Rozpoczęcie szkolenia jest indywidualnie ustalane mając na uwadze preferowane przez kursanta dni oraz godziny

 

Szkolenie zakończone wydaniem przez

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Świadectwa Kwalifikacji UAVO.

Egzamin jest przeprowadzany na zakończenie każdego z kursów przez ośrodek szkoleniowy

Szkolenie zgodne z programem Urzędu Lotnictwa Cywilnego uprawniające do komercyjnego wykorzystania dronów.

Program Szkolenia

VLOS do 5kg

CZŁOWIEK JAKO OPERATOR BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

Prawo Lotnicze

 • PRZEPISY DOTYCZĄCE UZYSKIWANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI OPERATORA (UAVO), PRZEPISY I PROCEDURY RUCHU LOTNICZEGO, SŁUŻBY I ORGANY RUCHU LOTNICZEGO, KLASYFIKACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ, SKUTKI NARUSZENIA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

 • Przepisy i administracja lotnicza

 • Loty bezzałogowe w polskiej przestrzeni powietrznej

 • Licencjonowanie personelu lotniczego

 • Skutki naruszenia przepisów lotniczych
   

LOTY VLOS

 • Omówienie załącznika 6 i 6a rozporządzenia w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

 • Służby i organy ruchu lotniczego

 • Struktura przestrzeni powietrznej

 • Uzyskiwanie informacji o strukturach przestrzeni powietrznej oraz ich aktywności

 • Planowanie lotów
   

 • Czynnik ludzki w lotnictwie

 • Wpływ chorób, leków, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz innych czynników zewnętrznych na operatora wykonującego loty

BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE

 • Zagrożenia dla innych statków powietrznych, ludzi i mienia podczas używania BSP

 • Bezpieczna odległość

 • Przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu

 • Błędy operatora i zawodność sprzętu lotniczego

 • Zasada działania i obsługa systemów awaryjnych oraz uwzględnienie ich w planowaniu lotów

 • Procedury wykonywane w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych

 • Analiza ryzyka

 • Warunki meteorologiczne w lotach bezzałogowych

OBSŁUGA, BUDOWA I DZIAŁANIE SYSTEMÓW, PODZESPOŁÓW BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO ORAZ ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

 • Ogólne informacje o różnych kategoriach BSP (A, H, AS, MR)

 • Urządzenia i systemy stosowane w BSP

 • Naziemna stacja kontroli lotu

 • Szczegółowe informacje odnośnie kategorii BSP, na którym prowadzone będzie szkolenie

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

 • Przygotowanie operacyjne do lotu

 • Analiza przestrzeni powietrznej i określenie możliwości wykonania lotu

 • Ocena miejsca wykonywania lotów

 • Wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca startu i lądowania

 • Przygotowanie się operatora i obserwatora (jeżeli bierze udział w lotach) do wykonania lotów

 • Korzystanie z dostępnych narzędzi zwiększających poziom bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej

 • Lot VLOS - ćwiczenia z panowania nad urządzeniem w czasie lotu

+48 795 577 888

 • Kursy VLOS i BVLOS

©2020 by SzkoleniaDrony.com