+48 795 577 888

 • Kursy VLOS i BVLOS

©2019 by SzkoleniaDrony.com

Drone nad rzeką

Szkolenie BVLOS

Chcesz zarabiać za pomocą dronów ? chcesz wykorzystać drony w swoim biznesie ? chcesz świadczyć usługi za pomocą drona ? musisz posiadać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych. Odbędziesz specjalistyczny kurs, który przygotuje Cię do egzaminu na pilota drona. Świadectwo kwalifikacji UAVO uprawnia Cię do komercyjnego wykorzystania dronów, tym samym wejdziesz w poczet personelu lotniczego. Świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem BVLOS, uprawnia do lotów dronem poza zasięgiem wzroku.

Program Szkolenia

BVLOS do 5kg

Każdy uczestnik kursu przed przystąpieniem, powinien posiadać ważne orzeczenie lotniczo - lekarskie ( po potwierdzeniu udziału w kursie, udzielimy dokładnych wskazówek odnośnie gdzie należy się skierować w celu uzyskania takiego orzeczenia ) Koszty dodatkowe: badanie w celu uzyskania orzeczenia lotniczo lekarskiego - 200 zł, egzamin państwowy - 207 zł, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej na czas kursu.

Prawo Lotnicze

 • PRZEPISY DOTYCZĄCE UZYSKIWANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI OPERATORA (UAVO), PRZEPISY I PROCEDURY RUCHU LOTNICZEGO, SŁUŻBY I ORGANY RUCHU LOTNICZEGO, KLASYFIKACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ, SKUTKI NARUSZENIA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

 • Przepisy i administracja lotnicza

 • Loty bezzałogowe w polskiej przestrzeni powietrznej

 • Licencjonowanie personelu lotniczego

 • Skutki naruszenia przepisów lotniczych

METEOROLOGIA

 • Podstawy meteorologii lotniczej

 • Ocena warunków meteorologicznych na podstawie publikowanych informacji meteorologicznych

 • Ocena zgodności aktualnych warunków atmosferycznych z warunkami eksploatacji bezzałogowego statku powietrznego

 • Ocena i wpływ niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na wykonanie lotu bezzałogowego

ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW W ZASIĘGU WZROKU (VLOS) I POZA ZASIĘGIEM WZROKU (BVLOS)

 • Omówienie załącznika 6 i 6a rozporządzenia w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

 • Służby i organy ruchu lotniczego

 • Struktura przestrzeni powietrznej

 • Uzyskiwanie informacji o strukturach przestrzeni powietrznej oraz ich aktywności

 • Planowanie lotów

CZŁOWIEK JAKO OPERATOR BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

 • Czynnik ludzki w lotnictwie

 • Wpływ chorób, leków, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz innych czynników zewnętrznych na operatora wykonującego loty

NAWIGACJA

 • Podstawy nawigacji lotniczej

 • Omówienie podstawowych definicji geograficznych stosowanych w lotnictwie

 • Systemy nawigacji satelitarnej

 • Nawigacyjne przygotowanie lotu

 • Systemy i przyrządy nawigacyjne zastosowane w bezzałogowym statku powietrznym użytym do szkolenia praktycznego

 • Obsługa naziemnej stacji kontroli

 • Nawigacja na podstawie obrazu z kamery wideo

PROCEDURY OPERACYJNE

 • Wydzielanie strefy do lotów BVLOS

 • Współpraca ze służbami ratunkowymi

 • Środki łączności w lotnictwie bezzałogowym

OSIĄGI I PLANOWANIE LOTU

 • Ciężar i wyważenie bezzałogowego statku powietrznego.

 • Osiągi bezzałogowego statku powietrznego w locie

 • Zasięg i długotrwałość lotu

 • Zespół napędowy i jego efektywne wykorzystanie.

BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE

 • Zagrożenia dla innych statków powietrznych, ludzi i mienia podczas używania BSP

 • Bezpieczna odległość

 • Przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu

 • Błędy operatora i zawodność sprzętu lotniczego

 • Zasada działania i obsługa systemów awaryjnych oraz uwzględnienie ich w planowaniu lotów

 • Procedury wykonywane w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych

 • Analiza ryzyka

 • Warunki meteorologiczne w lotach bezzałogowych

OBSŁUGA, BUDOWA I DZIAŁANIE SYSTEMÓW, PODZESPOŁÓW BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO ORAZ ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

 • Ogólne informacje o różnych kategoriach BSP (A, H, AS, MR)

 • Urządzenia i systemy stosowane w BSP

 • Naziemna stacja kontroli lotu

 • Szczegółowe informacje odnośnie kategorii BSP, na którym prowadzone będzie szkolenie

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

 • Przygotowanie operacyjne do lotu

 • Analiza przestrzeni powietrznej i określenie możliwości wykonania lotu

 • Ocena miejsca wykonywania lotów

 • Wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca startu i lądowania

 • Przygotowanie się operatora i obserwatora (jeżeli bierze udział w lotach) do wykonania lotów

 • Korzystanie z dostępnych narzędzi zwiększających poziom bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej

 • Lot przy udziale obserwatora ( ćwiczenia BVLOS )

 • Lot VLOS - ćwiczenia z panowania nad urządzeniem w czasie lotu